Studio Filmowe Kadr jest najstarszym, państwowym studiem filmowym,  podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Istnieje od 1955 roku.

W naszym katalogu znajduje się ponad 600 tytułów, wśród nich wiele nagrodzonych na międzynarodowych i polskich festiwalach.

Filmy z naszego katalogu są rekonstruowane cyfrowo. Uczestniczymy w programach mających na celu rekonstrukcję cyfrową najwybitniejszych polskich dzieł. Podejmujemy inicjatywę w zakresie rekonstrukcji cyfrowej.

Nasze filmy są udostępniane na wszystkich polach eksploatacji w Polsce i zagranicą. Bezpośrednio prowadzimy negocjacje i podpisujemy umowy z licencjobiorcami.

W 2011 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Studio Filmowe OKO zostało zlikwidowane a jego następcą prawnym zostało Studio Filmowe Kadr.

Obecna działalność Studia Filmowego Kadr łączy nawiązanie do tradycji z kinem autorskim, odważnym, stawiającym na artystyczne wyzwania. Szczególnie pragniemy wspierać debiutantów. Chcemy produkować m.in.  filmy historyczne, dokumentalne, fabularne.

Od marca 2015 r. funkcję Dyrektora Studia Filmowego Kadr pełni Pan Filip Bajon.

Zastępcą Dyrektora jest Pan Dariusz Sidor.