Najstarsze
polskie

studio
filmowe

istnieje od 1955 r.